Mend Marketing vindt de bescherming van je persoonsgegevens en de veiligheid daarvan belangrijk. Wij zullen je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing 25 mei 2018). Via de hyperlink Privacy Statement onderaan deze website kun je de laatste versie te allen tijde inzien.

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Als je ons een e-mail stuurt, of bijvoorbeeld solliciteert, zullen wij je persoonsgegevens gebruiken om op jouw vragen, opmerkingen of informatie te reageren. Ook zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van de levering van onze producten en/of diensten, alsmede om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Als je je inschrijft voor onze e-mail service, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je de informatie te sturen. Indien je jonger bent dan 16 jaar, is in plaats van jouw toestemming de toestemming van een ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) vereist. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij je marketing informatie of uitnodigingen kunnen sturen (per bijvoorbeeld post, e-mail en/of telefoon (voor zover toegestaan)).

Wij verzamelen ook algemene bezoekersgegevens en verwerken hiertoe onder meer IP adressen, alsmede informatie over schermresolutie, het type browser en de wijze waarop bezoekers surfen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening, alsmede onze website te verbeteren en dit te kunnen afstemmen op jouw persoonlijke instellingen, voorkeuren en/of persoonlijke situatie. Deze informatie wordt onder andere verkregen met behulp van “cookies” waarover hierna meer.

COOKIES

WAT ZIJN JE RECHTEN

Je heeft het recht ons te verzoeken je inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je richten aan Mend Marketing onderwerp Privacy, info@mendmarketing.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door een ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Mend Marketing onderwerp Privacy, info@mendmarketing.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketing informatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketing informatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je  hiervan gebruik maakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen.

De veiligheid van jouw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kun je contact opnemen met:
Mend Marketing
Nijeveenstraat 24
2545 XV Den Haag

Kvk Den Haag 52194841
RABOBANK 01.05.261.610
IBAN NL88RABO0105261610
BIC code RABONL2U
BTW no. NL144887538B02

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search